Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu
-

Muay Thai
-

Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu
-

Strength & Conditioning
-

Muay Thai
-

Women’s Combat
-
Strength & Conditioning

Cardio Kickboxing
-
High intensity fat burn cardio kickboxing.
admin admin

Youth Program (Juniors)
-
Muay Thai - Youth Program (Juniors)

Strength & Conditioning
-

Youth Program (Seniors)
-
Muay Thai - Youth Program (Seniors)

Strength & Conditioning
-

MMA
-
No Gi

Muay Thai
-
Muay Thai 101

Boxing Boxing
-

Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu
-

Follow Wasatch Combat Sports

Wasatch Combat Sports © 2024. All Rights Reserved.